Nelissen Projects maakt bouwen makkelijk en leuk. Als specialist met kennis van zaken, jonge ideeën en een dynamische werkwijze.

Nelissen Projects is gespecialiseerd in het opstellen van kostenramingen, directiebegrotingen, inschrijfbegrotingen, bouwkostenadvies, aanvragen van diverse vergunningen, bouwprojectcontroller, gebouwbeheerder, bouwkundig tekenwerk en verdere bouwgerelateerde advieswerkzaamheden.

Nelissen Projects is als onafhankelijk adviesbureau op alle niveaus binnen uw bouwproces inzetbaar.

Nelissen Projects kan u onder meer helpen met de technische en financiële haalbaarheid, het aanvragen van een bouwvergunning, het maken en/of verzorgen van de benodigde tekeningen, opstellen van een technische omschrijving of bestek, het inschakelen en begeleiden van (onder)aannemers.

Bouwprojectmanagement

Als bouwprojectmanager beheerst Nelissen Projects aspecten zoals kwaliteit, budget, tijd, informatie en organisatie. Kort samengevat; het complete bouwproces van ontwerp, uitvoering tot en met de oplevering, bewaken, aansturen en controleren.
Nelissen Projects werkt met kwaliteitseisen, vastgestelde budgetten, planningen, projectdocumentatie en projectorganisatie. Al deze disciplines worden op maat ontwikkeld voor uw bouwproces. Duidelijk, professioneel zoals u het wilt hebben.

Nelissen Projects kan u onder meer helpen met de technische en financiële haalbaarheid, het aanvragen van een bouwvergunning, het maken en/of verzorgen van de benodigde tekeningen, het schrijven van een technische omschrijving of bestek en het inschakelen en begeleiden van (onder)aannemers. Tijdens het bouwtraject zijn we de contactpersoon voor opdrachtgever, architect en (onder)aannemers. We spreken hen aan op de voortgang en kwaliteit, leiden de bouwvergaderingen, zien toe op naleving van de gemaakte afspraken en adviseren over meer- en minderwerk. Wij garanderen het terugbrengen van o.a. financiële risico's door goed vastgestelde afspraken, waardoor meer zekerheid over het eindresultaat bestaat .

Calculaties en begrotingen

Nelissen Projects beheerst alle kennis en ervaring voor het opstellen van kostenramingen, inschrijfbegrotingen, directiebegrotingen, meerjarenbegrotingen e.d. zo gedetailleerd als u het wilt.
Kort samengevat kan Nelissen Projects u bieden:

- In de ontwerpfase; de financieel haalbaarheid van een project in de vorm van kostenramingen.
- In de aanbestedingsfase; het controleren en/of opstellen van een gedetailleerde inschrijfbegroting.
- In de uitvoeringsfase; het controleren en/of opstellen van meer- en minderwerkbegrotingen.
- In de opleveringsfase; het controleren en/of opstellen van eindafrekeningbegrotingen.
- Het opstellen van meerjarenbegrotingen voor klein en groot onderhoud van woningen en gebouwen.

Bouwtekeningen

Nelissen Projects verzorgt voor u het tekenwerk ten behoeve van de aanvraag van diverse (bouw)vergunningen en het opzetten van detailtekeningen tijdens het bouwproces. Tevens kan Nelissen Projects contact leggen en onderhouden met een architect voor uw bouwwerk.

Bouwtechische keuringen

Nelissen Projects verzorgt voor u de bouwtechnische keuringen en opleverrapporten voor elk bouwwerk en/of pand. Voor: makelaars, taxateurs, kopers, verkopers, opdrachtgevers e.d.

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht houden op bouwprojecten, voor opdrachtgevers als adviesbureau's, bedrijven, particulieren, e.d.